Famskin Täpinä

synt 21.11.2009

isä: Lecibsin Macce
emä: Famskin Hansu

PRA- Optigen B

Lonkat B